Om os

Naturstyrelsen

Et samarbejde med naturstyrelsen

 

Arealerne, hvor GeoCenter Møns Klint er etableret, ejes af Naturstyrelsen. Parterne har indgået en brugs- og driftsaftale, der definerer rammerne for samarbejdet. Aftalen indebærer bl.a., at GeoCenter Møns Klint skal forestå formidlingen af de af den danske stat ejede arealer på Høje Møn, herunder Møns Klint, Klinteskoven samt overdrevsarealerne Jydelejet og Høvblege.

Naturstyrelsen står fortsat for forvaltning af arealerne, men GeoCenter Møns Klint har altså overtaget den primære formidling af områderne.

Download Naturstyrelsens vandretursfolder for området.

Læs mere om Naturstyrelsen her.


NaturstyrelsenLogo


Spørgsmål vedr. forvaltningen af de statsejede arealer på Høje Møn, kontakt Naturstyrelsen Storstrøm tlf. 72543000.

Spørgsmål vedr. udstilling og naturvejledertjeneste, kontakt GeoCenter Møns Klint, tlf. 5586 3600