Om os

VPAC-samarbejdspartnere

VidensPædagogiske AktivitetsCentre

 

GeoCenter Møns Klint har siden 2009 været et af de 16 danske videnspædagogiske aktivitetetscentre.


Hvad er et videnspædagogisk aktivitetscenter?

VPAC står for VidensPædagogiske AktivtetsCentre, der er statsstøttede oplevelescentre, hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

Videnspædagogiske aktivitetscentre er med sine formidlingsaktiviteter med til at bygge bro mellem forskning og undervisningssektoren og "Familien Danmark" i bred forstand.

Læring gennem aktiv deltagelse

 

VPAC'erne rummer både udstillinger og tilbyder en bred vifte af formidlingsaktiviteter af international standard. Aktiviteter, der bygger på børns og voksnes aktive deltagelse - og på nye formidlingsteknikker. Det gør formidlingen dynamisk, fremsynet og spændende!

 

Nye Læringsformer - i tæt samspil med undervisningsektoren

 

En væsentlig del af aktiviterne er målrettet undervisningen i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Undervisningen foregår i et uformelt læringsmiljø - i tæt samspil med undervisningssektoren.


Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside