Undervisningsforløb

Evolution

Undervisningsforløb: Evolution

 

Hvordan var kridthavets økosystem? Hvorfor overlever nogle arter, mens andre uddør? Hvordan udvikles en ny art?

 

Hvem: 7.-10. klasse, Gymnasium og HF
Fag: Biologi
Varighed: Ca. 2 timer

 

Undervisningsforløbet ”Evolution” tager udgangspunkt i dyr og planter på Møns Klint. Vi kigger på både almindelige bøgeskovsarter og mere sjældne arter som vandrefalk og elfenbenspadderok. På vej ned ad trapperne kommer man ind på en del af hovedbegreberne i evolution. På stranden kan man som en del af forløbet finde fossiler af uddøde havdyr, der viser forskellige tilpasninger til livet i et varmt, salt hav.

I tilfælde af høj vandstand, dårligt vejr m.m. kan forløbet erstattes af en tur rundt i udstillingen, hvor de mange modeller og fossiler bruges som eksempler på arter og tilpasninger,

Emner: Evolution, tilpasning, selektion, konkurrence, kønnet- og ukønnet formering, nicher, evolutionsteorier (Lamarck og Darwin), divergent og konvergent udvikling.

FORBERED ELEVERNE 

Inden jeres besøg hos GeoCenteret kan du med fordel besøge www.jordihovedet.dk. Her kan du finde en masse forberedelsesmateriale, opgaver og se video af, hvad en skoleklasse kan opleve på Møns Klint.

FORBERED LÆREREN

Tag et gratis kursus i naturog udeundervisning på Møns Klint. Kurset indeholder grundlæggende undervisning i naturen og ruster og inspirerer dig til aktivt at inddrage flora og fauna i undervisningen. Læs mere om lærerkursus her.

Spørgsmål og booking

Hvis du vil vide mere om de forskellige undervisningstilbud, lejrskolemuligheder, eller booke et besøg, så kontakt os på tlf. 5586 3600 eller mail til booking@moensklint.dk

Book dit ophold til lejrskole og undervisningsforløb