Undervisningsforløb

Fugle -
dinosaurernes
nulevende
efterkommere

Undervisningsforløb: Fugle - dinosaurernes nulevende efterkommere

 

Hvordan blev dinosaurerne til fugle? Hvad er en fugl? Hvilke fugle ser vi i landskabet? Hvordan bruges feltstudier i naturvidenskaben? Hvordan indgår fuglene i det globale kredsløb?

 

Hvem: 3.-10. klasse, Gymnasium og HF
Fag: Biologi
Varighed: 3 timer

 

På Møns Klint lever verdens hurtigste fugl, vandrefalken, der i frit fald har opnået en hastighed på næsten 400 kilometer i timen. Denne fugleart er det muligt at opleve i klinteområdet sammen med almindelige danske fugle og ind imellem mere sjældne gæster. Undervisningen tager udgangspunkt i kendskabet til fugle som dyregruppe, deres afstamning og systematik, samt levesteder og livsbetingelser. Desuden grundlæggende teknikker til at observere fuglene og lære deres feltkendetegn at kende. Gennem øvelser i det imponerende klintelandskab trænes elevernes iagttagelsesevne og koncentration.


På de højere klassetrin tilstræbes, at deltagerne får kendskab til fuglens anatomi og tilpasning til det økologiske system, fuglenes rolle som miljøindikatorer og deres betydning for balancen i naturen.

FORBERED ELEVERNE 

Inden jeres besøg hos GeoCenteret kan du med fordel besøge www.jordihovedet.dk. Her kan du finde en masse forberedelsesmateriale, opgaver og se video af, hvad en skoleklasse kan opleve på Møns Klint.

FORBERED LÆREREN

Tag et gratis kursus i naturog udeundervisning på Møns Klint. Kurset indeholder grundlæggende undervisning i naturen og ruster og inspirerer dig til aktivt at inddrage flora og fauna i undervisningen. Læs mere om lærerkursus her.

Spørgsmål og booking

Hvis du vil vide mere om de forskellige undervisningstilbud, lejrskolemuligheder, eller booke et besøg, så kontakt os på tlf. 5586 3600 eller mail til booking@moensklint.dk

Book dit ophold til lejrskole og undervisningsforløb