Undervisningsforløb

Geovidenskab

Undervisningsforløb: Geovidenskab

 

Hvorfor ligger flinten i nogle afgrænsede og tilsyneladende regelmæssige lag i kridtet? Kan Milankovitch-teorien forklare flintedannelsen? Hvordan passer den nuværende klimatiske situation ind i en geologisk sammenhæng?

 

Hvem: Gymnasium og HF
Fag: Naturgeografi, geovidenskab og fysik/kemi
Varighed: 3 timer

 

Geofagligt feltarbejde med undersøgelser, målinger, iagttagelser og opstilling af hypoteser. I forløbet ses der nærmere på klimaændringerne over en længere periode, herunder specielt klimaet i kridttiden og klimaændringernes indflydelse på den biologiske aktivitet og den eventuelle betydning for flintedannelsen. Der arbejdes med feltarbejde ved nogle af de blottede klinter. Feltarbejdet resulterer i et sæt feltdata, som kan danne udgangspunkt for videre databehandling og rapportskrivning. Forløbet er således velegnet til skriftlig opgave til et studieretningsprojekt.

Skrivekridtets og Møns Klints dannelse indgår i forløbet, hvorved biologi, kemi og geomorfologi bliver anvendt. Endvidere drages paralleller til nutidens klimaændringer.

FORBERED ELEVERNE 

Inden jeres besøg hos GeoCenteret kan du med fordel besøge www.jordihovedet.dk. Her kan du finde en masse forberedelsesmateriale, opgaver og se video af, hvad en skoleklasse kan opleve på Møns Klint.

FORBERED LÆREREN

Tag et gratis kursus i naturog udeundervisning på Møns Klint. Kurset indeholder grundlæggende undervisning i naturen og ruster og inspirerer dig til aktivt at inddrage flora og fauna i undervisningen. Læs mere om lærerkursus her.

Spørgsmål og booking

Hvis du vil vide mere om de forskellige undervisningstilbud, lejrskolemuligheder, eller booke et besøg, så kontakt os på tlf. 5586 3600 eller mail til booking@moensklint.dk

Book dit ophold til lejrskole og undervisningsforløb