Undervisningsforløb

Trævækst på
Møns Klint

Undervisningsforløb: Trævækst på Møns Klint

 

Hvilke forhold påvirker træernes vækst på Møns Klint? Hvordan undersøger vi det? Hvordan måles vækst hos et træ?

 

Hvem: Gymnasium og HF
Fag: Biologi, geografi, naturvidenskabeligt grundforløb
Varighed: 3 timer

 

Eleverne undersøger bøgetræers vækstforhold på lokaliteter med meget eller lidt kridt i jorden og foretager forskellige målinger til at bestemme trævækst. Feltundersøgelserne resulterer i et unikt sæt feltdata og forløbet opfylder dermed krav i læreplanernes faglige mål for biologi. Data bruges efterfølgende i en diskussion om trævækst, jordbundsforhold, skovbrug med mere.

Forløbet er henvendt til gymnasiernes naturvidenskabelige fag, hvor der arbejdes med naturvidenskabelig metodik, og kan med fordel anvendes til rapportskrivning. Der må påregnes tid til databehandling og opsamling hjemme på skolen efter besøg på GeoCenter Møns Klint.

Udviklet i samarbejde med Københavns Universitet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

FORBERED ELEVERNE 

Inden jeres besøg hos GeoCenteret kan du med fordel besøge www.jordihovedet.dk. Her kan du finde en masse forberedelsesmateriale og opgaver og se en video om, hvad en skoleklasse kan opleve på Møns Klint.

FORBERED LÆREREN

Tag et gratis kursus i natur og udeundervisning på Møns Klint. Kurset indeholder grundlæggende undervisning i naturen og ruster og inspirerer dig til aktivt at inddrage flora og fauna i undervisningen. Læs mere om lærerkursus her.

Spørgsmål og booking

Hvis du vil vide mere om de forskellige undervisningstilbud, lejrskolemuligheder, eller booke et besøg, så kontakt os på tlf. 5586 3600 eller mail til booking@moensklint.dk

Book dit ophold til lejrskole og undervisningsforløb