Naviger til program

Program

Menu

Naviger til billetkøb

Billet

Udstilling
Aktiviteter
Naturen

FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT

Information
om Fonden
GeoCenter
Møns Klint …

BAG OM FONDEN

Arkitektur
og anlæg


I 2002 vandt PLH arkitekter, fra København den åbne internationale arkitektkonkurrence foran 291 konkurrenter. Dommerkomitéen var enige om at PLHs forslag distancerede sig entydigt positivt fra resten, blandt andet med følgende kommentar:

‘Bygningen underordner sig landskabet og fremhæver på samme tid plateauet med udsigten over Maglevandsfaldet og giver det bevarede hotel med dets historik, luft som point de vue i landskabet.
Bygningens overordnede form med den svungne og svævende ‘klintevæg’, der på afstand tegner og forklarer landskabets topografi er klart og smukt tænk’……

Forud for arkitektkonkurrencen blev der gennemført en formidlingskonkurrence. Den blev vundet af EXPO Møns Klint – et konsortium bestående af filminstruktør Ole Bornedal, designer Troels Seidenfaden, Arkitekt Michael Bloch Honoré, reklamedirektør Ulrik Heilman og geolog Stig Schack Pedersen. I forbindelse med den endelige udarbejdelse af udstillingerne blev der indledt samarbejde med GODesign

GeoCentret er bygget indefra og ud. Med definerede udstillingsforudsætninger på plads inden gennemførelse af arkitektkonkurrencen har vi fået et hus, der er bygget på formidlingsvisionens præmisser. Resultatet er en udstilling, som spiller på alle sanser og scenografisk tænkelige elementer.


GeoCenter Møns Klint ligger på selve Møns Klint. Midt i den flotte – og til tider barske – natur. Centret er omgivet af den mytiske Klinteskov mod syd, vest og nord. Mod øst – kun en snes meter fra bygningen – kommer Møns Klint. Et fald på 100 meter ned til stranden vidner om tiden fra Danmarks fødsel.


Luftfoto af øen Møn og de hvide klinter ved Møns Klint.