Naviger til program

Program

Menu

Naviger til billetkøb

Billet

Udstilling
Aktiviteter
Naturen

FONDEN GEOCENTER MØNS KLINT

Information
om Fonden
GeoCenter
Møns Klint …

BAG OM FONDEN

Naturstyrelsen


Arealerne, hvor GeoCenter Møns Klint er etableret, ejes af Naturstyrelsen. Parterne har indgået en brugs- og driftsaftale, der definerer rammerne for samarbejdet. Aftalen indebærer bl.a., at GeoCenter Møns Klint skal forestå formidlingen af de af den danske stat ejede arealer på Høje Møn, herunder Møns Klint, Klinteskoven samt overdrevsarealerne Jydelejet og Høvblege.

Naturstyrelsen står fortsat for forvaltning af arealerne, men GeoCenter Møns Klint har altså overtaget den primære formidling af områderne.Luftfoto af øen Møn og de hvide klinter ved Møns Klint.